Щодо вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України з питань відкриття та функціонування рахунків клієнтів
13.03.2010 р.

                       Щодо вдосконалення нормативно-правових актів Національного 
                  банку України з питань відкриття та функціонування рахунків клієнтів 


     12 лютого 2010 року набралачи нності постанова Правління Національного банку України від 05.01.2010 № 4 "Про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 102/17397 (далі – Постанова). 
      Постанова підготовлена відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України” з метою: 
     - приведення окремих норм Інструкції про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (далі – Інструкція) у відповідність до вимог Закону України від 24.07.2009 
№ 1617-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків”; 
      - врегулюванняпитанняподальшого функціонуванняпоточнихрахунків відкритих та закритих акціонерних товариств – клієнтів банків, які у зв’язку з набранням чинності ЗакономУкраїни "Про акціонернітовариства” зобов’язані змінити своє найменування на публічне або приватне акціонерне товариство. 
      ЗгіднозПостановою: 
      а) внесено зміни до Інструкції щодо: 
      - уточнення переліку документів, які подаються для відкриття поточного рахунку представництву іноземного банку, зокрема передбачено подання копії свідоцтва про акредитацію представництва іноземного банку. 
      - виключення вимоги про необхідність здійснення банком зміни рахунків клієнтів у разі реорганізації банку шляхом перетворення; 

      б) з огляду на те, що зміна найменувань клієнтів банків – відкритих і закритих акціонерних товариств на публічні або приватні акціонерні товариства 
здійснюватиметься одноразово і не за їх ініціативою, а на виконання вимог закону, а також з метою забезпечення безперебійного обслуговування таких клієнтів, дозволено їм не закривати поточні рахунки, як це передбачено пунктом 20.2 Інструкції, а увстановлений строк після отримання нового свідоцтва продержавну реєстрацію подати до банку оновлений пакет документів. 

Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська 9
Довідка телефонів НБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50 
www.bank.gov.ua

Економіка [40]
Фондовий ринок [21]
ЗМІ [19]
Банки [62]
Бізнес [14]
Політика [6]
Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля