Сертифікація аудиторів


                                                   ТИПОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

                                          З ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ І РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВ


Тема: 1. Державне регулювання банківської діяльності.

    Основи державного регулювання діяльності банків в Україні. 

    Закони України "Про банки і банківську діяльність”, "Про Національний банк України”. 

    Банківський нагляд: функції та роль. Організація системи банківського регулювання та нагляду в Україні. Правові засади регулятивно-наглядової функції Національного банку України. 
    Банківська таємниця. Врахування вимог щодо банківської таємниці у взаємовідносинах банків з НБУ, податковими і правоохоронними органами. Забезпечення прозорості та достовірності банківської звітності. 
    Основні напрямки державного регулювання банків в Україні. Економічні нормативи, що регламентують діяльність банків та контроль за їх виконанням. Дистанційний моніторинг та виїздне інспектування. Застосування до банків заходів впливу за порушення банківського законодавства. 

 Тема: 2. Правові та організаційні засади, регулювання призначення тимчасового адміністратора і реорганізації банків. 

    Роль НБУ у призначенні тимчасового адміністратора і реорганізації банків. 

    Підстави та порядок порушення питань про призначення тимчасового адміністратора і реорганізацію банку.

    Законодавче та нормативно-правове регулювання процедур призначення тимчасового адміністратора і реорганізації банку. 
    Практичні аспекти призначення тимчасового адміністратора і реорганізації банків в Україні. Статистика. 
    Економічні аспекти призначення тимчасового адміністратора і реорганізації банків. 
    Прийняття рішення про призначення тимчасового адміністратора і реорганізацію банку. 
    Підготовка та сертифікація тимчасових адміністраторів. 
    Порядок призначення тимчасового адміністратора. 
    Вимоги до тимчасового адміністратора та умови його призначення. 
Права, обов`язки, звіти та відповідальність тимчасового адміністратора. Рішення НБУ щодо звітності тимчасового адміністратора. Припинення діяльності тимчасового адміністратора. 
    Зміст угоди, укладеної з тимчасовим адміністратором. 

Тема: 3. Оцінка фінансового стану банку та причини його погіршення.

    Особливості аналізу фінансового стану банку. Способи та методи аналізу. 
    Система показників, що характеризують банківську діяльність. Можливі чинники неплатоспроможності банку. 
    Оцінка фінансової стійкості банку. Оцінка ділової активності. Аналіз ліквідності банку. Оцінка ефективності управління. 
    Оцінка прибутковості банку. Порядок формування та розподілу прибутку банку. 
    Узагальнююча оцінка фінансового стану банку на основі рейтингової системи CAMEL. 
    Система раннього попередження та реагування на виникнення фінансових проблем у діяльності банків. 
    Шляхи попередження краху, падіння банку. 

 Тема: 4. Зміст фінансового оздоровлення банку або реорганізації та особливості їх проведення. 

    Економічна сутність фінансового оздоровлення і реорганізації банків. Випадки, в яких приймається рішення про фінансове оздоровлення або реорганізацію банку. 
    Процедури фінансового оздоровлення або реорганізація банків як система заходів щодо стабілізації діяльності банку. Підстави для фінансового оздоровлення або реорганізації банку, їх ефективність. 
    Програма фінансового оздоровлення або реорганізації банку, порядок складання, узгодження, контроль за її виконанням.

    Заходи щодо фінансового оздоровлення банку. Джерела фінансування фінансового оздоровлення. Продаж активів банку в процесі його фінансового оздоровлення. Мораторій на задоволення вимог кредиторів як інструмент фінансового оздоровлення банку. Реструктуризація капіталу банку. Інші заходи щодо фінансового оздоровлення. 
    Порядок складання програми тимчасового управління банком. 

Тема: 5. Менеджмент у період дії тимчасової адміністрації.


    Організаційна структура банку у період дії тимчасової адміністрації. Делегування повноважень тимчасовим адміністратором та призначення відповідальних на важливих ділянках діяльності банку. 
    Організація процесу щодо прийняття оптимальних рішень адміністратором. 
    Ризики при прийнятті рішень. Організація контролю адміністратора за діяльністю апарату структурних підрозділів, філій, представництв. 
    Процес підбору і розстановки кадрів в банку, Мінімізація ризиків при наймі на роботу. Атестація працівників. Аналіз підбору кадрів з точки зору витрат і результатів. 
    Система оплати праці в період дії тимчасової адміністрації. Контроль за оплатою праці. 
    Законодавче регулювання питань оплати праці. Трудова дисципліна і відповідальність за її порушення. 

 Тема: 6. Система внутрішнього контролю тимчасового адміністратора. 

    Внутрішній контроль – як система організації роботи банку. Процедура внутрішнього контролю у діяльності банку. Оцінка ризику системи контролю. 
    Складові адміністративного контролю. Бухгалтерський контроль, спрямований на забезпечення збереження активів банку та достовірності звітності. 
    Облікова політика банку в період дії тимчасової адміністрації. 
    Фінансовий контроль у банку: статистичний аналіз та використання його результатів, контроль виконання бюджету, контроль за капіталом банку, виконанням договірних відносин. 
    Контроль за видами діяльності - всебічний аналіз типів банківського бізнесу. 

    Роль внутрішнього аудиту в банку. 
 

продовження


Категорії розділу
Діяльність фонду [18]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля