Міжбанківські розрахунки

     Загальні положення 

 

    Важливим складовим чинником успішного функціонування платіжної системи єнормативно-правова база, орієнтована на створення сприятливих умов для її ефективної діяльності, забезпечення своєчасного завершення розрахунків між суб’єктами господарювання. 

    Базовимзаконом, що визначає загальні засади функціонування платіжних  систем в Україні та загальний порядок проведення переказу коштів у межах УкраїниєЗаконУкраїни "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”. 

    Цим Законом систему електронних платежів Національного банкуУкраїни (далі - СЕП) визначено державною системою між банківських розрахунків. 

    Основним нормативно-правовим актом Національного банкуУкраїни, що визначає загальні вимоги щодо функціонування в Україні СЕП та порядку виконання міжбанківського переказу коштів через кореспондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті України є Інструкція про міжбанківський переказ коштівв Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку Українивід 16.08.2006 № 320 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.09.2006 за № 1035/12909 (іззмінами). 

    СЕП забезпечує здійснення розрахунків у межах України між банками як за дорученнями клієнтів банків, такі за зобов’язаннями банків. СЕП виконує міжбанківський переказ у файловому режимі та в режимі реального часу. Здійснення банком початкових платежів у файловому режимі є обов’язковим, а у режимі реального часу – зайоговибором. Разомзтим, банк, який працюєв СЕП у файловомурежимі, забезпечує приймання платежів у режимі реального часу. 

    У файловому режимі обмін платіжними документами організовано у пакетному режимі технологічними циклами шляхом приймання-передавання відповідних документів. Тривалістьциклускладає 15 - 20 хвилин. 

    У режимі реального часу кошти зараховуються на рахунок отримувача негайно, у момент надходження платежу від відправника СЕП. Саме це є головною ознакою платіжних систем класу RTGS згідно з міжнародною класифікацією.


Учасники системи

Категорії розділу
Безготівкові розрахунки [4]
Платіжні картки [2]
Міжбанківські розрахунки [4]
Національна Система Масових Електронних Платежів [7]
Додаткові матеріали [1]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля