Національна Система Масових Електронних Платежів


                                                              Мета створення НСМЕП


Національна система масових електронних платежів – це внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком України.


Метою створення НСМЕП є розроблення та впровадження в Україні відносно дешевої надійно захищеної автоматизованої системи безготівкових розрахунків, яка в основному розрахована на роботу в режимі "off-line".

З упровадженням НСМЕП громадяни України матимуть змогу оплачувати товари і послуги у безготівковій формі за допомогою смарт-карток, а також зберігати і накопичувати заощадження у банках на поточних і карткових рахунках. Таким чином, можна очікувати не лише значного розширення можливостей банківської системи України завдяки додатковому залученню коштів населення, а й забезпечення завдяки роботі НСМЕП додаткових прибутків громадян у вигляді відсотків за залишком на їхніх банківських рахунках.

Окрім того, технологією НСМЕП передбачено також широке застосування платіжних карток юридичними особами - корпоративні та бізнес-картки.

Національний банк вважає створення НСМЕП завершальною стадією у побудові системи електронних платежів в Україні. НСМЕП за своєю масштабністю, складністю та обсягом витрат на створення, запровадження і експлуатацію значно перевищує існуючу систему електронних платежів Національного банку України. Враховуючи світовий досвід, в Україні має бути емітовано не менше 10 мільйонів платіжних карток НСМЕП, функціонувати щонайменше 100 тис. точок обслуговування (платіжних терміналів у торгівлі, на транспорті, в сфері послуг, банківських терміналів та банкоматів в банках).


Торговельна марка НСМЕП

Національний банк України володіє виключним правом на торговельну марку НСМЕП (свідоцтво на знак для товарів і послуг від 17.09.2001 № 20832 з пріоритетом від 28.04.2000 за відповідними класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків).


Право на використання торговельної марки НСМЕП банк отримує після підписання договору приєднання до НСМЕП та договору про використання торговельної марки, що є додатком до договору приєднання.

Зображення торговельної марки НСМЕП має розміщуватися на платіжних картках, банкоматах та їх дисплеях, інших термінальних пристроях НСМЕП, у пунктах обслуговування НСМЕП.


Спеціальні платіжні засоби НСМЕП 

До спеціальних платіжних засобів НСМЕП відносяться:

платіжні картки;

мобільні платіжні інструменти.


Платіжна картка НСМЕП

Мобільний платіжний інструмент

Інтернет-платежі НСМЕП

Організаційна структура НСМЕП


Категорії розділу
Безготівкові розрахунки [4]
Платіжні картки [2]
Міжбанківські розрахунки [4]
Національна Система Масових Електронних Платежів [7]
Додаткові матеріали [1]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля