Порядок вступу, реєстрації і технічного оснащення банків для участі в НСМЕП


  Порядок вступу, реєстрації і технічного оснащення банків для участі в НСМЕП


1. Подати Платіжній організації НСМЕП (Національний банк України):

- заяву про вступ до НСМЕП;
- копію банківської ліцензії Національного банку України;
- нотаріально завірені копії статутних документів;
- нотаріально завірений витяг з Протоколу зборів засновників про призначення керівника банку.

2. Одержати дозвіл Платіжної організації НСМЕП на укладання договору приєднання до НСМЕП. 
3. Подати Платіжній організації НСМЕП підписаний банком проект договору приєднання до НСМЕП (проект договору надається банку Платіжною організацією НСМЕП разом з дозволом на його укладання). 
4. Після отримання підписаного і зареєстрованого Національним банком України договору приєднання до НСМЕП підписати акти:
про сплату за послуги, що надаються Національним банком України (за оформлення приєднання до НСМЕП та використання торговельної марки НСМЕП) та здійснити оплату;
передавання-приймання Правил та інших нормативних документів, які розроблені Платіжною організацією НСМЕП і необхідні банку для виконання своїх обов’язків.

5. Отримати Правила НСМЕП та інші нормативні документи (надсилаються електронною поштою Національного банку України разом з відповідним актом).
6. Укласти з Платіжною організацією НСМЕП договір про надання послуг з впровадження НСМЕП (для емітентів та еквайрів платіжних карток).
7. Підписати акт передавання-приймання технологічних та технічних документів, які розроблені Платіжною організацією НСМЕП і необхідні банку для виконання своїх обов’язків, та отримати ці документи.
8. Подати Національному банку України заяву про присвоєння банку ідентифікатора емітента платіжних карток (у разі вступу до НСМЕП в якості емітента). Зразок заяви наведено у додатку 3 до Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.04.2005 № 137.
9. Подати Платіжній організації НСМЕП Проект впровадження НСМЕП в банку та узгодити його з Національним банком України (для емітентів та еквайрів платіжних карток).
10. Придбати (за потреби) відповідно до узгодженого Проекту впровадження необхідні програмно-технічні засоби автоматизованої карткової системи (АКС) банку:
- сервер авторизації (СА);
- сервер баз даних (СБД). Мінімальні вимоги до технічних засобів (ТЗ) СБД узгоджуються з розробником програмного забезпечення для банку (ПЗ КБ);
- чотири модулі безпеки МБ-1 РСІ (HSM). Два - для СА, один - для СБД, один – резервний.
11. Придбати (за потреби) відповідно до узгодженого Проекту впровадження інші необхідні програмно-технічні засоби НСМЕП, які пройшли випробовування в Національному банку України і дозволені до використання в НСМЕП. Мінімальні вимоги до технічних засобів СА і СБД наведені у цьому документі. Склад та технічні вимоги до iнших технічних засобів НСМЕП наведені у цьому файлі. 
12. Узгодити дизайн картки банку з виробником та затвердити його в Платіжній організації НСМЕП. Після затвердження дизайну замовити виготовлення карток у виробника.
13. Укласти з Головним / Регіональним процесинговим центром НСМЕП договір про надання інформаційних послуг процесингового центру НСМЕП (за потреби). У разі делегування повноважень з інформаційного обслуговування або емісії/еквайрингу мобільних платіжних інструментів, банк укладає відповідний договір з процесинговим центром банківського рівня (БПЦ).
14. Укласти з Розрахунковим банком НСМЕП договір про проведення розрахунків між членами/учасниками НСМЕП за операціями, виконаними із застосуванням спеціальних платіжних засобів НСМЕП.
15. Провести (за потреби) роботи з інсталяції програмно-технічних засобів АКС (за участю Платіжної організації НСМЕП та розробника програмного забезпечення банку).
16. Провести навчання обслуговуючого персоналу (за потреби).
17. Розгорнути в банку програмно-технічні засоби АКС (за потреби), провести емісію карток і отримати досвід роботи в одноемітентному (локальному) режимі роботи АКС в НСМЕП. Мінімальні вимоги до технічних засобів АКС наведені у цьому документі.

18. Здійснити перехід до міжбанківського режиму роботи в НСМЕП після відповідної перевірки (за процедурою, визначеною Платіжною організацією НСМЕП)Категорії розділу
Безготівкові розрахунки [4]
Платіжні картки [2]
Міжбанківські розрахунки [4]
Національна Система Масових Електронних Платежів [7]
Додаткові матеріали [1]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля