Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні


                      Про затвердження Положення про порядок інформування вкладників 

                               про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

                         Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                   від 14 листопада 2002 року N 14 

                                         Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
                                                   6 грудня 2002 р. за N 957/7245 

                                             Із змінами і доповненнями, внесеними
                     рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
                                                     від 18 січня 2008 року N 3,
                                                     від 9 квітня 2009 року N 11

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА

1. Затвердити Положення про порядок інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію. 

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства. 
 

Голова адміністративної ради   В. Кротюк 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 14 листопада 2002 р. N 14
(у редакції рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 квітня 2009 р. N 11)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2002 р. за N 957/7245


                    Положення про порядок інформування вкладників про систему 

                              гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

1. Загальні положення 

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", "Про інформацію" і встановлює загальні вимоги щодо порядку інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб, які є обов'язковими стандартами. 
2. Завданням цього Положення є забезпечення реалізації прав громадян на інформацію у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, забезпечення відкритості, доступності, вірогідності інформації про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Терміни та їх визначення 

У цьому Положенні застосовуються терміни у такому значенні: 
інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб - документи та публічно оголошені відомості про події та явища у сфері гарантування вкладів фізичних осіб;
учасники Фонду - банки, філії іноземних банків, які включені до Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) та які не переведені до категорії тимчасових учасників;
тимчасові учасники Фонду - банки, філії іноземних банків, що за рішенням адміністративної ради Фонду переведені до категорії тимчасових учасників;
перелік учасників (тимчасових учасників) - витяг з Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (реєстраційний номер учасника (тимчасового учасника) Фонду та повна найменування банку, філії іноземного банку).

3. Обов'язки учасників (тимчасових учасників) Фонду щодо інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб 

1. Учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов'язані розміщувати у всіх своїх установах у приміщеннях, до яких мають доступ вкладники (на інформаційних дошках та/або в операційному залі у вікнах, де здійснюються операції з приймання вкладів від фізичних осіб), на власній Інтернет-сторінці таку інформацію: 
а) реквізити Фонду: поштова та електронна адреси, номер телефону, адреса Інтернет-сторінки;
б) Закон України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб";
в) копію свідоцтва учасника Фонду за умови, якщо банк, філія іноземного банку є учасниками Фонду;
г) копію довідки тимчасового учасника Фонду за умови, якщо банк, філію іноземного банку переведено до цієї категорії;
ґ) про види вкладів, які залучаються банком, філією іноземного банку, розмір гарантованої Фондом суми та порядок її відшкодування.
2. Учасник Фонду при укладанні угод з фізичними особами на залучення вкладів може передбачати в договорах таку умову: "Вклад гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі, визначеному чинним законодавством України на дату настання недоступності вкладу".
3. Тимчасовий учасник Фонду при укладанні угод з фізичними особами на залучення вкладів може передбачити в договорах таку умову: "Вклад не гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб", або іншим чином у письмовій формі попереджати, що Фонд не гарантує відшкодування за цими вкладами.

4. Інформування вкладників Фондом 

1. Фонд зобов'язаний двічі на рік за станом на 1 січня та 1 липня публікувати в офіційних засобах масової інформації перелік учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після настання зазначених строків. 
2. Інформація про зміни в переліку учасників (тимчасових учасників) Фонду додатково публікується в офіційних засобах масової інформації протягом 14 календарних днів після внесення змін до реєстру.
3. Двічі на рік за станом на 1 січня та на 1 липня Фонд зобов'язаний публікувати в офіційних засобах масової інформації звіт про свою діяльність.
4. Фонд зобов'язаний публікувати в офіційних засобах масової інформації свій річний звіт, достовірність якого має бути підтверджена незалежною аудиторською фірмою.
5. Фонд протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб повідомляє вкладників через офіційні засоби масової інформації. Оголошення про порядок відшкодування публікуються один раз на тиждень протягом одного місяця з дня прийняття рішення про відшкодування.
6. Фонд інформує громадськість про систему гарантування вкладів фізичних осіб шляхом проведення прес-конференцій, семінарів, розміщення відповідної інформації у засобах масової інформації, проведення заходів із соціальної реклами тощо.

5. Контрольні функції Фонду 

1. Фонд здійснює контроль за дотриманням учасниками (тимчасовими учасниками) вимог цього Положення. 
2. За невиконання учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду вимог цього Положення Фонд застосовує до них заходи впливу.
 

Керівник служби зв'язків з
громадськістю та
міжнародними організаціями              І. В. Серветник
 


(Положення із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.01.2008 р. N 3,
 у редакції рішення адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 11)
 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009Категорії розділу
Норматівні акти ФГВФО [14]
Отримати відшкодування [3]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля