Базельські Основні Принципи (продовження)


• Принцип 18. Фінансовізловживання: Органи нагляду повинні пересвідчитися в тому, що банки мають належні принципи та процедури, включаючи жорсткі правила  "знай свого клієнта”, які сприяють встановленню високих етичних та професійних стандартів у фінансовому секторі та запобігають навмисному чи ненавмисному використанню банку для здійснення злочинної діяльності. 

• Принцип 19. Підхід до наглядової діяльності: Система ефективного банківського нагляду вимагає від наглядових органів належного розуміння операцій, здійснюваних кожним окремим банком та групою банків, а також банківською системою вцілому, з концентрацією уваги на її безпеці, надійності та стабільності. 

• Принцип 20. Методи нагляду: Ефективна система банківського нагляду має складатисьз певних форм виїзного та безвиїзного нагляду, атакож передбачати регулярні контакти з керівництвом банків. 

• Принцип 21. Наглядова звітність: Органи нагляду повинні мати засоби збору, розгляду та аналізу статистичної та іншої звітності банків, що подається до органу нагляду, на неконсолідованій і консолідованій основі, атакож засоби незалежної перевірки достовірності цієї інформації шляхом проведення виїзних перевірок або залучення зовнішніх експертів. 

• Принцип 22. Бухгалтерський облік тарозкриття інформації: Органи нагляду повинні пересвідчитися в тому, що кожний банк належним чином здійснює бухгалтерський облік операцій відповідно до положень та практики ведення бухгалтерського обліку, що широко застосовується в світовій практиці, та оприлюднює на регулярній основі фінансову звітність, яка достовірно відображає його фінансовий стан та прибутковість. 

• Принцип 23. Повноваження органів нагляду щодо застосування виправнихдій: Органи нагляду повинні мати у своєму розпорядженні адекватні наглядові заходи для застосування своєчасних виправних дій. Ці заходи передбачають можливість, там де це потрібно, відкликати банківську ліцензію або надати рекомендації щодо її відкликання. 

• Принцип 24. Консолідований нагляд: Важливим елементом банківського нагляду є здатність органів нагляду здійснювати нагляд за банківською групою на консолідованій основі, проводячи адекватний моніторинг і там, де це потрібно, застосовуючи відповідні пруденційні норми щодо усіх аспектів діяльності, що здійснюється групою у міжнародному масштабі. 

  • Принцип 25. Відносини між наглядовими органами країни походження та країни перебування: Консолідований нагляд з урахуванням закордонної діяльності потребує співпраці та обміну інформацією між органами нагляду країни походження та різними іншими органами нагляду, що залучені до цього, головним чином з органами банківського нагляду країни перебування. Органи банківського нагляду повинні вимагати здійснення іноземними банками операцій у відповідній країні з  дотриманням тих же стандартів, які застосовуються до національних установ. 

7. Основніпринципиєнейтральнимивпланірізнихпідходівдопитаньнагляду, доки не досягнуті першочергові цілі. 
Принципи не призначені для охоплення усіх потреб та обставин у кожній банківській системі. Замість цього обставини конкретної країни мають більш відповідно враховуватися у контексті оцінок та діалогу міжтими, хто здійснює оцінки, та органами влади цієї країни. 

8. Національні органи влади мають застосовувати ці принципи для органів нагляду за усіма 
банківськими установами в межах їх компетенції. (6) Окремі країни, зокрематі, що мають розвинуті ринки та установи, можуть поширювати ці принципи з тим, щоб досягти найкращих практичних результатів нагляду. 

9. Високий ступінь відповідності Принципам має сприяти стабільності всієї фінансової системи; однак, це не гарантуватиме стабільності та не запобігатиме неплатоспроможності окремих банків. Органи банківського нагляду не можуть і неповинні давати гарантії того, що банки не ставатимуть банкрутами. В умовах ринкової економіки банкрутства є частиною ризику, який беруть на себе установи. 

10. Комітет є готовим до сприяння роботі нанаціональному рівні з тим, щоб втілити в життя Принципи у співробітництві із іншими органами нагляду та зацікавленими сторонами. Комітет запрошує міжнародні фінансові інституції та донорські організації використовувати Принципи, щоб допомогти окремим країнам посилити їх наглядову діяльність. Комітет продовжить тісно співпрацювати із Міжнародним Валютним Фондом та Світовим Банком в проведенні ними моніторингу втілення пруденційних стандартів Комітету. Комітет також наполегливо працюватиме над зміцненням взаємодіїі з наглядовими органами країн, що не входятьдоГрупи 10. 

Передумови для ефективного банківського нагляду 

11. Ефективна система банківського нагляду повинна базуватися на ряді зовнішніх елементів або передумовах. Хоча ці передумови у своїй більшості знаходяться за межами прямої юрисдикції органів нагляду, вони безпосередньо впливають на ефективність нагляду на практиці. Там, де існують недоліки, органи нагляду повинні доводити до відома уряду інформацію про ці недоліки, а також про фактичні  або потенційні негативні наслідки для цілей, що поставлені перед наглядовими органами. 
Наглядові органи мають також вживати заходів,  що є частиною їх звичайної діяльності. 
Ці зовнішні елементи включають: 

(6) 
 У тих країнах, де небанківські фінансові інституції забезпечують фінансові послуги, подібні до тих, що надаються банками, багато положень Принципів, що встановлені цим документом, є прийнятними для таких небанківських фінансових установ.

 

• надійні та стабільні макроекономічні принципи; 
 • добрерозвинуту державну інфраструктуру; 
 • ефективну ринкову дисципліну; 
 • механізми для забезпечення відповідного рівня системного захисту (або державу 
системузахисту).

продовженняКатегорії розділу
Грошово-кредитна політика [3]
Принципи банківського нагляду [5]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля