Базельські Основні Принципи (продовження)

 

12. Надійні макроекономічні принципи мають стати основою стабільної фінансової системи. 
Це питання не належить до компетенції органів банківського нагляду. Однак, органи нагляду повинні реагувати, якщовонирозуміють, що існуючі принципи підриваютьбезпеку та надійність банківської системи. 

13. Добре розвинута державна інфраструктура потребує включення таких елементів, які, якщо їх не забезпечити належним чином, можуть сприяти послабленню фінансових систем та ринків або заважати їх подальшому розвитку: 

  • систему торгового права, включаючи закони проакціонерні товариства, банкрутство, договірні відносини, захист прав споживача та приватну власність, яка послідовно застосовується та забезпечує механізм для справедливого врегулювання спорів; 
  • всебічні та добре визначені принципи та правила бухгалтерського обліку, які  визнаються міжнародною спільнотою; 
  • систему незалежних аудиторських перевірок для значних за розміром компаній з метою забезпечення можливості для користувачів фінансових звітів, включаючи банки, незалежного підтвердження того, що звіти містять достовірну і точну інформацію профінансовий стан компанії іпідготовлені відповідно до встановлених принципів бухгалтерського обліку аудиторами, які несуть відповідальність за свою роботу; 
  • ефективну та незалежну судову систему, а також добре відрегульовані облік, аудит та право; 
  • чітко визначені основні правила та належний нагляд за іншими фінансовими ринками, а також у випадках, колицепотрібно, заїхучасниками; 
  • та надійну іефективну платіжну та розрахункову системи для проведення фінансових операцій, якими контролюються ризики контрагента. 

14. Ефективна ринкова дисципліна залежить частково від достатніх потоків інформації учасникам ринку, відповідних фінансовихстимулівдля винагородиустановз належним менеджментом, а також передбачення механізмів відповідальності інвесторів за наслідки прийнятих ними рішень. Серед питань, що потребують вирішення, стоять питання корпоративного управління та питання забезпечення отримання інвесторами і кредиторами точної, важливої, прозорої та вчасної інформації від позичальників. Якщо влада задля досягнення цілей державної політики намагатиметься впливати або втручатися у прийняття комерційних рішень, особливо рішень про кредитування, ринкові сигнали можуть бути викривлені, а дисципліна підірвана. За таких обставин важливо, щоб у разі надання гарантій щодо такого кредитування, інформація щодо них розкривалась і передбачались заходи для 
здійснення компенсацій фінансовим установам у випадку, якщо такі кредити стають не діючими. 

15. В цілому, прийняття на відповідному рівні рішення щодо системного захисту є політичним питанням відповідних органів влади (включаючи центральний банк), особливо у випадках, коли це може призвести дозобов’язань щодо виділення державних коштів. Органи нагляду мають виконуватиу цьому відповідну роль через те, що вони володіють повною інформацією щодо установ, залучених до цього процесу. Важливо зробити чітке розмежування між такою роллю систем ного захисту (або мережею захисту) тащо денним наглядом за платоспроможними установами. У процесі вирішення системних питань необхідно розглядати, зодногобоку, питання ризиків у відношенні довіри до фінансової системи та можливого поширення проблем на інші, за відсутності такого ризику надійні 
установи, і, з другого боку, питання необхідності мінімізувати викривлення ринкових сигналів та дисципліни. (7) Убагатьох країнах структура системного захисту включає систему страхування депозитів. За умови, що така система чітко спроектована на зменшення моральної небезпеки, вона може зробити свій внесок у довіру громадськості до цієї системи, і, таким чином, обмежити можливий негативний вплив від банків, що знаходяться у важкому фінансовому стані. 

_______________________________

7
Дивись: BCBS, Supervisory guidance on dealing with weak banks, March 2002 (Посібникзпитаньнаглядовоїдіяльностіта
роботизіслабкимибанками), березень 2002.
Категорії розділу
Грошово-кредитна політика [3]
Принципи банківського нагляду [5]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля