Основні принципи ефективного банківського нагляду


                                          БАЗЕЛЬСЬКИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ 

                     Основні Принципи ефективного банківського нагляду (Базельські Основні Принципи) 

Вступ

1. Цей документ є переглянутою версією Основних Принципів ефективного банківського нагляду, які були вперше опубліковані Базельським комітетом зпитань банківського нагляду у вересні 1997 року(1). Разом з Методологічними Роз’ясненнями до Основних Принципів ефективного банківського нагляду(2) ці Основні Принципи використовуються країнами у якості стандартів пруденційного регулювання і нагляду для оцінки якості систем нагляду та пруденційного регулювання, а також для планування діяльності у цій сфері з метою досягнення базового рівня ефективної та надійної практики наглядової та регулятивної політики. Вони також використовуються Міжнародним Валютним Фондом та Світовим Банкомуконтексті Програми Оцінки Фінансового Сектору в цілях оцінки поточної ситуації того, як та чи інша країна виконує ці принципи. Проте, починаючиз 1997 року, відбулися значні зміни у системі банківського регулювання, було накопичено значний досвід у сфері впровадження Основних Принципів в кожній конкретній країні, з’явилися нові аспекти регуляторної політики. Така оцінка виявила слабкі місця в існуючій системі банківського нагляду і регулювання і дозволила закласти основу для виправних дій державних органів і банківського нагляду. Все це знайшло відбиття у нових публікаціях, що видаються Базельським Комітетом. Нові розробки зробили необхідним перегляд Основних Принципів ефективного банківського нагляду та пов’язаних з ними Методологічних Роз’яснень. 

2. ПрипереглядіОсновнихПринципівефективногобанківськогонаглядутаМетодологічних роз’яснень до них Комітет мав на меті забезпечення неперервності та можливості  порівняння нового варіанту з варіантом 1997 року. Варіант, прийнятий у 1997 році, працював досить добре, і показав, що він гідно пройшов випробування часом. Таким чином, 
метою було не стільки радикально переписати Основні Принципи, а радше сконцентруватися на тих аспектах, де необхідно здійснити гармонізацію існуючого варіанту таким чином, щоб забезпечити неперервність та послідовність їх застосування та дії. Перегляд жодним чином не ставить підсумнів и чинність попередньо проведеної роботи, не 
знижує рейтинг країн та не може суттєво змінити програми реформ, що базуються на варіанті 1997 року. 

3. Іншою метою перегляду було покращення, тамдецеможливо, відповідності Основних Принципів ефективного банківського нагляду та відповідних стандартів щодо безпеки та запобігання відмиванню брудних коштів а також прозорості. У той же час, основні 
_______________________________
1
 Базельський комітет з питань банківського нагляду – це комітет наглядових установ, заснований керівниками центральних банків країн-членів Групи 10 у 1975 році. Він складається з представників вищого керівництва наглядових органів та центральних банків Бельгії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Люксембургу, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та Сполучених Штатів Америки. Зазвичай його засідання відбуваються у Банку Міжнародних Розрахунків, уБазелі, де знаходиться постійний секретаріат. 

2

Окрімсамих Принципів Комітет розробив більш детальні інструкції щодо оцінки відповідності окремим Принципам, що містятьсяу документі під назвою Методологічні роз’яснення до Основних принципів, який в перше був опублікований у 1999році, та що також був оновлений у процесі перегляду Основних принципів ефективного банківського нагляду.


принципи, щостосуютьсяокремихфінансовихсекторів, булирозроблені, маючинаметі приділити основну увагу ключовим ризикам та пріоритетним напрямкам банківського  нагляду, якієвідміннимидлярізнихсекторів, таузаконититаківідмінності. 

4. У цілях здійснення перегляду Комітет тісно співпрацював та проводив спільні консультації з Групою Взаємодії з питань Основних Принципів, робочою групою, доскладу 
якої входять керівники наглядових установ-членів Комітету, наглядових органів країн, щоне входять до Групи 10, а також представники Міжнародного валютного фонду таСвітового банку. У процесі роботи над проектом Комітет також проводив консультації з іншими міжнародними органами, що встановлюють стандарти, такими як Міжнародна асоціація органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS), Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO), Фінансова комісія з проблем відмивання капіталів (FATF) та Комітет з питань платіжних та розрахункових систем (CPSS). Регіональні групи наглядових органів також запрошувалися для обговорення.( 3) Перед закінченням роботи над кінцевим варіантом тексту Комітет провів розширені консультації, до участі у яких були запрошені національні наглядові органи, центральні банки, міжнародні торгові організації та інші зацікавлені сторони. 

Основні принципи ефективного банківського нагляду 


Категорії розділу
Грошово-кредитна політика [3]
Принципи банківського нагляду [5]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля