Нове у функціонуванні рахунків клієнтів банків

І. З 24 квітня 2009 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 23.03.2009 № 158 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 08.04.2009 за № 321/16337 (опублікована в Офіційному віснику України, 2009, № 28 (24.04.2009), ст. 948).

Запровадження цих Змін було зумовлено необхідністю:

приведення окремих норм Інструкції у відповідність до вимог Закону України від 17.09.2008 № 514-VI "Про акціонерні товариства” (далі – Закон);

врегулювання проблемних питань, пов’язаних із укладанням договорів банківського рахунку та банківського вкладу;

уточнення порядку використання рахунків фізичних осіб та нерезидентів-інвесторів;

удосконалення порядку закриття рахунків клієнтів банків.

Згідно зі Змінами, зокрема:

1. На виконання вимог Закону:

- уточнено перелік документів, які подаються для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу акціонерного товариства (не банку) та рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного банку;

- визначено, що у разі зміни типу акціонерного товариства – банку (згідно з Законом назва типу має міститися в найменуванні акціонерного товариства) процедура зміни рахунків клієнтів не проводиться, але банком здійснюються окремі заходи, як і при процедурі зміни рахунків клієнтів.

2. У зв’язку із надходженням на адресу Національного банку України численних скарг клієнтів щодо неотримання ними під час відкриття рахунків в окремих банках примірника договору банківського рахунку/банківського вкладу та у зв’язку з цим неможливістю звернення до суду за захистом своїх прав та законних інтересів, встановлено обов’язок банку один примірник договору надавати клієнту під підпис.

3. Врегульовано питання переоформлення рахунків фізичних осіб - резидентів у разі їх виїзду на постійне місце проживання за кордон та набуття ними статусу нерезидента.

4. Розширено режим функціонування рахунку нерезидента-інвестора, який є жорстко обмеженим, в частині надання можливості:

- повернення з інвестиційного рахунку в іноземній валюті за кордон коштів, невикористаних для здійснення іноземних інвестицій в Україну;

- здійснення з інвестиційного рахунку в національній валюті оплати резиденту (професійному учаснику фондового ринку, суб’єкту оціночної діяльності, нотаріусу, повіреному, комісіонеру) послуг, пов’язаних із здійсненням іноземних інвестицій в Україну.

5. Встановлено обов’язок банку реєструвати заяви клієнтів – фізичних осіб на дострокове розірвання договору банківського вкладу або повернення частини вкладу.

6. У разі дистанційного обслуговування поточного рахунку клієнта передбачено можливість подання заяви на закриття рахунку в електронній формі.

7. Приведено вимоги Інструкції у відповідність до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 31.12.2008 № 2368/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за № 1325/16016, якими змінено номери форм посвідчувальних написів нотаріусів.

ІІ. З 27 квітня 2009 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 23.03.2009 № 159 (далі – Постанова), зареєстрована в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за № 345/16361 (опублікована в Офіційному віснику України, 2009, № 29 (27.04.2009), ст. 980), якою затверджено Зміни до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань залучення вкладів (депозитів) та їх обліку, а саме:

до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за № 1256/8577 (далі – Положення);

до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 481, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.01.2008 за № 48/14739 (далі – Інструкція).

Запровадження Змін було зумовлено необхідністю приведення Положення у відповідність до вимог Закону України від 12.12.2008 № 661-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку” (далі – Закон), який набрав чинності з 10 січня 2009 року та врегулювання проблемних питань, пов’язаних із бухгалтерським обліком залучених вкладів (депозитів), а також порядком повернення їх вкладникам.

Змінами внесеними до Положення, відповідно до вимог Закону передбачено норму про те, що банкам забороняється в односторонньому порядку зменшувати розмір процентної ставки за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом.

Крім того, встановлено обов’язок банку один примірник договору банківського рахунку, банківського вкладу надавати клієнту під підпис.

Також визначено дії банку у разі невиконання (неналежного виконання) вимоги фізичної особи про повернення вкладу (депозиту) в повній або частковій сумі, а саме: у разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги фізичної особи про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ/заява про повернення коштів тощо) /далі – вимога/ банк зобов’язаний прийняти вимогу, видати фізичній особі відповідне повідомлення, а також взяти вимогу на позабалансовий облік.

Згідно із Змінами, внесеними до Інструкції, зважаючи на активне запровадження банками депозитних програм, які передбачають розміщення клієнтами вкладів (депозитів) на комбінованих умовах (тобто на визначений строк з правом вкладника вільно розпоряджатися частиною вкладу) та відображення цих коштів на рахунках, призначених для обліку строкових вкладів (що призводить до викривлення звітності та неможливості об’єктивно оцінити показник ліквідності банку) встановлено вимогу, згідно з якою такі вклади мають обліковуватися як вклади (депозити) на вимогу.

Пункт 3 Постанови зобов’язує банки України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою привести бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) у відповідність до вимог цієї постанови.
Категорії розділу
Безготівкові розрахунки [4]
Платіжні картки [2]
Міжбанківські розрахунки [4]
Національна Система Масових Електронних Платежів [7]
Додаткові матеріали [1]
   Доставка
Оплата
Реквізити
Партнери


© 2021 MKO info® - Рукоділля